MENÜ


TÖRTÉNELEM

Szekfű Gyula: Bethlen Gábor (Helikon)

1000Ft

 

Szekfű Gyula: Forradalom után (Gondolat)

1000 Ft

 

Szekfü Gyula: Három nemzedék és ami utána következik (KMENy)

2000 Ft

 

 

Művében három generáció lelki képét örökítette meg pontos árnyékolással, Széchenyitől Tisza Istvánig. Akik 1914-ben hozsannát kiáltottak feléje, most ellene fordultak, mert Szekfű rámutatott a reform-nemzedék tárgyi és eszmei eltévelyedéseinek s irrealitásának következményeire is. Állítása szerint: a magyar reformpolitika és nevelési rendszer csúcspontjának számító Széchenyi-féle gondolatrendszert a francia radikalizmus és a német liberalizmus söpörte félre

 


Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae (1987) 800 Ft

Alföldi: Magyarország népei és a Római birodalom (1934) 800 Ft

A Conducator végnapjai (Románia 1989 december) 600 Ft

Aubry: Napoleon magánélete (1987) 600 Ft

A keresztesháborúk kora (Tolnai) 800 Ft

Benda-Fügedi: A magyar korona regénye 800 Ft

Bethlen Gábor krónikásai (1980) 1000 Ft

Berend T. Iván: Napjaink a történelemben (1980) 300 Ft

Bakay: A magyar államalapítás (1981) 600 Ft

Bertényi: Kis magyar címertan (1983) 600 Ft

Ifj. Barta János: A kétfejü sas árnyékában (1984) 600 Ft

Béládi-Krausz: Sztálin (1988) 600 Ft

Befejezetlen forradalom (Szerk.Szilágyi Ákos 1987) 600 Ft

Bezimenszkij: A harmadik birodalom megoldott

talányai 1941-1945 (1988) 500 Ft

Baracs Dénes: „Virágozzék egy szál virág” (1980) 500 Ft

Beke Kata: Pendragon igaz története (1979) 500 Ft

Bitskey István: Pázmány Péter (1986) 600 Ft

Ifj. Barta János: Mária Terézia (1988) 600 Ft

Bezimenszkij: Hitler halála 500 Ft

Bokros Imre: Kiskirályok mundérban (Új Idők Kft) 500 Ft

Cox: A mithológia kézikönyve (reprint) 1000 Ft

Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában

(Gyorsuló Idő) 500 Ft

 


Desroches-Noblecourt: TUTANHAMON

Egy fáraó élete és halála (75 színes képpel) Corvina)

3000 Ft

 


NÉPRAJZ

Szem meglátott, szív megvert (Magyar ráolvasások) 1500 Ft

Kóka Rozália: Egy asszon két vétkecskéje (1989) 800 Ft

Hegyet hágék, lőtöt lépék (archaikus népi imádságok) 2000 Ft

Manga János: Palócföld (1979) 1000 Ft

Flórián Mária: Rimóc népviselete (1966 Balassagyarmat) 500 Ft

Palóc keresztszemes hímzések (mintagyűjtemény) 1000 Ft

Kis Magyar Néprajz a rádióban (1978) 1500 Ft

Kilenc kéve hány kalangya? (székely anekdoták) (Kriterion) 1000 Ft

Kiss Lajos: A szegény emberek élete I-II. kötet (Gondolat 1981) 2000 Ft

Tessedik -Berzevviczy: Parasztok állapotáról magyarországon (1979) 1000 Ft

A finnugor őshaza nyomában (1973) 1000 Ft

Az ősi társadalom magyar kutatói (1977) 1000 Ft

A vízimadarak népe (1975) 1500 Ft

Kunt Ernő: Temetők népművészete (Corvina) 1000 Ft

Luby Margit: Bábalelte babona (Helikon) 800 Ft

Magyar népballadák (1976) 1500 Ft

Benedek Elek: NAGY MESEKÖNYV 2 (Esély kiadó 1995) 2000 Ft

Székely népballadák (Buday György fametszeteivel) (fakszimile) 3000 Ft

Három testvér, kilenc sárkány (román fantasztikus balladák) (Kriterion 1976) 3000 Ft


Tóth Béla: A MAGYAR ANEKDOTAKINCS (válogatás) 1300 Ft

A magyar anekdotakincs, Tóth Béla legnépszerűbb műve eredetileg hat kötetben jelent meg 1898 és 1903 között. A mostani válogatás - Szalay Károly munkája - arra törekedett, hogy a hat kötet javát adja

 


Ujváry Zoltán: Menyecske a kemencében (Palóc adomák és huncutságok) (1986) 1500 Ft

Pajkos énekek (1984) 1000 Ft

Nagy Olga: Paraszt dekameron (Válogatás széki tréfákból és elbeszélésekből) 2000 Ft

Nagy Olga: Újabb paraszt dekameron (A szerelemről és a házasságról) 2000 Ft

Varga Imre: Szitakéreg, rostakéreg (Felvidéki népmondák és hiedelemtörténetek)(1998) 1200 Ft

FEKETE DEKAMERON (Frobenius gyűjtése) 5000 Ft


 

 

 

Asztali nézet